Ciąża jest stanem fizjologicznym, w którym zachodzą duże zmiany w funkcjonowaniu organizmu kobiety. Występujący brak równowagi hormonalnej może wpływać niekorzystnie na stan zdrowia jamy ustnej ciężarnej.

W okresie ciąży często występuje przerost dziąseł. W związku z tym kobieta powinna czuć się szczególnie zobowiązana do dbania o swój stan zdrowia jak i przyszłego dziecka. Ciężarna powinna odwiedzić stomatologa.

Niestety, jak potwierdzają badania, zgłaszalność ciężarnych do poradni stomatologicznych jest w większości województw niewielka i waha się w granicach od 14 do 30%. Odsetki wyleczonych są również niskie i wynoszą od 10 do 30%. Skutkiem więc prze\bycia ciąży jest pogorszony stan uzębienia. Ciągle jeszcze aktualne jest przysłowie mówiące, że każda ciąża kosztuje matkę jeden ząb. Trze­ba jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że jak dowiodły liczne badania, utrata zębów przez ciężarne nie jest związana z demineralizacją zębów matki na korzyść zębów płodu. Sole mineralne, w przypadku zwiększonego zapotrze­bowania na nie, nigdy nie są zabierane z tkanek zęba. Należy więc uznać, że kobiety ciężarne zaniedbują higienę jamy ustnej, spożywają dużo słodyczy, często bezpośrednio przed snem lub w nocy, nie korzystają z porad stomatologa i to są właśnie przyczyny pogarszania stanu zębów w czasie ciąży.

Zapalenie dziąseł jest częstą zmianą występującą podczas ciąży, dotyczy ono od 30 do 100% popu­lacji kobiet ciężarnych. Objawy zwykle to: silne prze­krwienie, obrzęk lub zrost dziąsła brzeżnego, szczególnie brodawek międzyzębowych oraz znaczna skłonność do krwawień występująca z różnym nasileniem. Inną postacią ciążowego zapalenia dziąseł jest występujący dość rzadko (od 0,2 do 2,7%) guz ciążowy. Obraz kliniczny przypomina nadziąślaka: jest to twór uszypułkowany, o średnicy 1—2 cm, barwy sinawej lub czerwonawej, krwawiący, niebolesny.

Na etiologię ciążowego zapalenia dziąseł składają się głównie wahania hormonów w tym okresie. Bardzo istotną rolę przypisuje się też hi­gienie jamy ustnej, a szczególnie odkładaniu płyt­ki nazębnej. Dodatkowym bodźcem warunkującym wzrost podatności tkanek dziąsłowych na odkładanie się płytki nazębnej i rozwój zapalenia jest spadek odporności immunologicznej w czasie trwania ciąży. Warto pamiętać, że właściwie prowadzona higiena jamy ustnej może w znacznym stopniu zmniejszyć uciążliwe objawy ciążowego zapalenia dziąseł.

Podatność na próchnicę w okresie ciąży również jest zwiększona. Jej głównymi przyczynami są czynniki miejscowe: zmiana składu śliny oraz jej zwiększona lepkość i kwasowość, czy też występowanie zwiększonych kieszonek dziąs­łowych, w których zatrzymuje się i fermentuje pokarm. Warto zaznaczyć, że wszelkie zaniedbania higieniczne w takich warunkach fizjologicznych wzmagają powstawanie próchnicy.

Kobiety zaabsorbowane tros­ką o zdrowie dziecka często zapominają o potrzebie dbania o własne zdrowie.Problem zdrowia jamy ustnej w okresie ciąży często jest pomijany i niedoceniany. Poprawa tej sytuacji wiąże się przede wszystkim z podniesieniem świadomości zdrowotnej wśród kobiet ciężarnych i właściwej edukacji. Większość ludzi nie łączy bowiem zdrowia ogólnego ze zdrowiem jamy ustnej.Warto jednak zaznaczyć, że zęby mają wpływ na cały organizm.Zachęcamy więc Panie do regularnych kontroli stomatologicznych w czasie ciąży.

Kontakt

StomaCare
ul. Łucka 20 lok. uż. 21
00-845 Warszawa

tel. (22) 216 86 37
tel. (22) 620 78 80
tel kom. +48 500 119 453
mail: gabinet@stomacare.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00
Sobota: 9:00 -14:00