Julia Reymond

Doktor nauk medycznych

  • Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Od początku studiów związana z Kliniką Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo Twarzowej, gdzie ukończyła staż specjalizacyjny w 2015r. i uzyskała tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. 
  • W swojej pracy stosuje najnowsze metody diagnostyki i leczenia.
  • Autorka licznych prac naukowych i czynna uczestniczka szkoleń oraz konferencji.

Specializacje

Umów się na konsultację przez formularz