Geriatria

Braki w uzębieniu często występują u ludzi starszych, nie należy wstydzić się tego tylko jak najszybciej udać się do specjalisty – lekarza dentysty. Braki zębów są bardzo poważnym problemem. Nie tylko narażają pozostałe zęby na odsłonięcie szyjek, nadwrażliwość i wypadnięcie, ale przede wszystkim utrudniają proces przyjmowania pokarmów. Fizjologicznie zęby mają za zadanie pogryźć pożywienie i uformować w kęs, tak by można było się posilić. Natomiast gdy występują braki w uzębieniu, powstaje problem spożywania posiłków w takiej postaci jakiej się spożywało do tej pory i czerpania z jedzenia przyjemności.

Neurologia

Uporczywe bóle głowy, ciągłe, napadowe i promieniujące mogą być związane z zatrzymaniem trzeciego zęba trzonowego („ósemki”, „zęba mądrości”). Zęby te wy­rzynają się zwykle od 18 do 25 roku życia, zdarzają się jednak przypadki, iż następu­je to znacznie później. W wielu badaniach zauważono, że zahamowanie „ósemki“ wiąże się z bólami głowy. Jednak te chroniczne bóle często ustępują od razu po ekstrakcji zęba.

Pulmunologia

Astma oskrzelowa to najczęstsza choroba przewlekła dróg oddechowych, występuje u ok. 11% dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. Dane z dostępnych badań wskazu­ją, że dzieci cierpiące na astmę oskrzelową są znacznie bardziej narażone na choro­by w obrębie jamy ustnej. Zaobserwowano, że u tych dzieci częściej występują wady zgryzu i parafunkcje narządu żucia. Zatem dzieci chorujące na astmę oskrzelową powinny być szczególnie objęte wysoko wyspecjalizowaną opieką stomatologiczną.

Ginekologia i położnictwo

O stanie zdrowia jamy ustnej kobieta powinna pamiętać już przy planowaniu ciąży, a także w trakcie jej trwania. Ciąża sprzyja próchnicy, a bakterie z chorego zęba mogą się rozprzestrzeniać wraz z krwią po całym organizmie i dotrzeć poprzez łożysko do dziecka. Jeśli zatem dentysta wykryje stan zapalny dziąseł lub zmiany próchnicowe w zębach, trzeba je koniecznie wyleczyć. Dzieci zarażane są bakteriami odpowiedzial­nymi za rozwój choroby próchnicowej przez osoby z najbliższego otoczenia podczas pocałunków lub oblizywania smoczka. Dlatego matka powinna także dla dobra zę­bów dziecka dbać o higienę jamy ustnej i systematycznie odwiedzać dentystę.

Kardiologia

Choroby zębów, a zwłaszcza paradontoza, mogą powodować schorzenia układu krążenia i serca, takie jak zapalenie wsierdzia, choroba niedokrwienna serca i przy­czyniać się do rozwoju miażdżycy. Dlatego wizyta u dentysty może zrobić wiele do­brego dla zachowania sprawności układu krwionośnego.

Diabetologia

Badania pacjentów stomatologicznych wykazały, że cukrzyca zwiększa ryzyko po­wstawania chorób przyzębia, wpływa na długość ich leczenia oraz na powikłania. Wskazały również na fakt, że choroby przyzębia prowadzą do pogłębienia cukrzycy. Powstanie tego „błędnego koła” jest o tyle niebezpieczne, że nieleczone stany zapal­ne organizmu prowadzą do chorób ogólnoustrojowych, niewydolności organizmu a nawet śmierci. Zatem osoba z ogólnymi powikłaniami cukrzycy powinna być pod stałą opieka lekarza dentysty.

Logopedia

W wielu badaniach zauważono współzależność między budową aparatu zgryzu a artykulacją. Wykazano, że u dzieci z wadami zgryzu znacznie częściej występują za­burzenia artykulacji mowy aniżeli u dzieci bez znacznych wad zgryzu. Należy także pamiętać, że okres rozwoju mowy jest to także czas intensywnego rozwoju zgryzu. Dlatego też bardzo ważna w tym czasie jest współpraca logopedów, lekarzy denty­stów i ortodontów, jak i samych dzieci

Pediatria

Pamiętajmy, że lekceważenie leczenia zębów mlecznych grozi poważnymi konse­kwencjami. Nieleczona próchnica zębów prowadzi do powikłań i prowadzić do dolegliwości bólowych. Może wystąpić tzw. zębopochodne zakażenie jamy ustnej z podwyższona temperaturą ciała. Rozprzestrzenianie się tego zakażenia u dzieci przebiega bardzo szybko i jest niebezpieczne dla ogólnego stanu zdrowia. Najlep­szym sposobem uniknięcia takich zagrożeń jest systematyczne kontrolowanie stanu zębów w trakcie wizyt profilaktycznych u lekarza dentysty.

Okulistyka

Przy operacjach okulistycznych np. zaćmy należy pamiętać, by wziąć pod uwagę cały stan organizmu, nie powinny wtedy występować żadne stany zapalne. Należy także przebadać jamę ustną. Najlepiej wtedy zgłosić się do lekarza dentysty, poinfor­mować go o tym, a on szczegółowo i precyzyjnie przeprowadzi badanie.

Medycyna sportowa

Sport stanowi aż 1/3 wszystkich urazów twarzoczaszki, przy czym wśród tych urazów ponad 50% przypadków to urazy zębów. Jednak warto zaznaczyć, że najbardziej urazowe sporty, w których doznaje się uszkodzeń twarzoczaszki to nie tylko sporty walki, ale także takie dyscypliny sportowe jak: jazda na rowerze, jazda na nartach, łyżwiarstwo (jazda na rolkach), piłka nożna, hokej, koszykówka, gimnastyka. Dlate­go zaleca się szczególnie w tych dyscyplinach sportowych nosić ochraniacze na zęby i w razie urazu uzębienia, przyjść jak najszybciej do lekarza dentysty.

Otolaryngologia

Czynnościowe zaburzenia narządu żucia, np.: bruksizm – niekontrolowane zaciska­nie i zgrzytanie zębami, mogą być przyczyną szumów w uszach. Są to zazwyczaj długotrwale głośno słyszalne piski, pukanie, chrobotanie, które znacznie przeszka­dzają w funkcjonowaniu. Dlatego aby ustrzec się niewygody, należy skonsultować się ze specjalistą- lekarzem dentystą, który pomoże w walce z nawykiem zgrzytania zębami.

Gastrologia

Jama ustna ma ogromny wpływ na procesy trawienne organizmu. Znajdują się w niej enzymy zapoczątkowujące trawienie. Również można tutaj wyszczególnić sub­stancje bakteriobójcze, które hamują przedostawanie się drobnoustrojów do dal­szego odcinka przewodu pokarmowego. W jamie ustnej zachodzi przygotowanie pokarmu do trawienia przez rozdrobnienie i wymieszanie z wydzieliną gruczołów ślinowych. Natomiast stany zapalne zębów, braki zębowe, bóle, nadwrażliwości na pokarm, temperaturę, czy dotyk, prowadzą do zaburzeń odżywiania. Niweczą one przyjemność z jedzenia i prowadzą do unikania danych produktów spożywczych, na które występuje nadwrażliwość, bądź całkowicie uniemożliwiają jedzenie( ostre bóle zębów), co może prowadzić do niedoborów pokarmowych.

Kontakt

StomaCare
ul. Łucka 20 lok. uż. 21
00-845 Warszawa

tel. (22) 216 86 37
tel. (22) 620 78 80
tel kom. +48 500 119 453
mail: gabinet@stomacare.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00
Sobota: 9:00 -14:00