Ortotropia

Ortotropia to technika ortodontyczna pozwalająca na sterowanie wzrostem
twarzy u dzieci już między 3, a 10 r.ż.

Cele ortotropii to:

 • Zdrowie – poprawa oddychania, poprzez poszerzenie szczęki i zmianę
  nieprawidłowego ustnego toru oddychania dziecka na prawidłowy tor
  nosowy. Zmiana toru oddychania przyczynia się do poprawy ogólnego
  stanu zdrowia i rozwoju dziecka.
 • Estetyka twarzy – przez zmianę kierunku wzrostu twarzy z
  nieprawidłowego, który zwykle przebiega w dół i do tyłu na prawidłowy,
  który przebiega do przodu.
 • Proste zęby – prawidłowe i stabilne ustawienie 32 zębów ( włącznie z
  8-kami) w łukach zębowych bez konieczności leczenia aparatem stałym
  w późniejszym wieku.

Metoda ta skupia się na leczeniu przyczynowym tzn. uzyskaniu
prawidłowej tzw. zamkniętej postawy jamy ustnej czyli:

 • usta złączone w spoczynku i oddychanie przez nos (gdy nie mówimy)
 • Zęby złączone w delikatnym kontakcie, gdy nie jemy, nie mówimy.
 • Język spoczywający w całości na podniebieniu. Żadna jego część nie
  może być między zębami
 • Przełykanie z językiem na podniebieniu, bez wywoływania ruchu mięśni
  mimicznych.
 • Żucie twardych pokarmów.
 • Prosta postawa ciała i głowy

LECZENIE
Leczenie ortotropiczne może być rozpoczęte już od 3 r.ż. ,ale nie później
niż w 8 r.ż. ze względu na najbardziej intensywny wzrost twarzy dziecka
w tym wieku. Terapia ta obejmuje noszenie aparatów ruchomych o
nazwie bioblok oraz specjalne ćwiczenia i składa się z 3 faz:

 • pierwszy to faza wstępna/przygotowawcza, która polega na
  rozbudowie łuków zębowych szczęki i żuchwy za pomocą aparatu
  Bioblok 1, który jest noszony 24/doba, faza ta trwa 4-6 miesięcy
 • drugi etap to tzw. faza treningowa to eliminacja nieprawidłowej
  postawy jamy ustnej za pomocą aparatu Bioblok 3, który pomaga
  dziecku nauczyć się naturalnie i podświadomie zamykać usta,
  pacjent nosi aparat treningowy z 22 h/doba, a do posiłków
  aparat retencyjny bioblok 2, faza trwa 2-3 lata i jest istotą ortotropii
 • trzecia faza tzw. retencyjna, to utrwalenie osiągniętych efektów. W
  tej jej trakcie należy zakładać ; bioblok trenigowy na noc aż do
  zakończenia okresu wzrostu dziecka, czyli do ok. 16 r.ż. u
  dziewcząt i 18 r.ż. u chłopców
 • nieodłącznym elementem w trakcie leczenia ćwiczenia GOPex
  (Good Oral Posture exercises), które Pacjent powinien wykonywać
  codziennie pod okiem rodzica.. Sukces terapii możliwy jest
  wyłącznie wtedy, gdy zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń jest
  maksymalnie duże i długie.

Czas leczenia aktywnego, z częstością wizyt kontrolnych co 4 tygodnie,
to około 3,5 lat. Po tym okresie następuje faza retencyjna, która trwa do
zakończenia wzrostu (16-18 rok życia).